Direktiva 8 na es ili evro soks

Директивата на ЕС Atex определя основните изисквания, на които трябва да отговарят всички продукти, които се използват в потенциално експлозивна атмосфера. Стандартите, които са функционално свързани с принципа, определят специфични изисквания. Като част от вътрешните разпоредби, прилагани в отделните държави-членки, се организират изисквания, които не са определени в директивата или от вътрешните стандарти. Вътрешните разпоредби не могат да представляват противоречие с разпоредбите на директивата, нито могат да попаднат под затягане на изискванията, наложени от директивата.

https://papi-sp.eu/bg/

Директивата за Atex е въведена в действие, за да се сведе до минимум рискът, свързан с използването на какъвто и да е резултат в райони, където има потенциално експлозивна атмосфера.Производителят е изцяло отговорен за определянето дали даден продукт се оценява за сътрудничество със стандартите atex и за адаптирането на продукта към последните основи.Необходимо е одобрение на Atex за продукти, които са избрани в експлозивна атмосфера. След това зона за опасност от експлозия е зона, в която вещества, които в комбинация с въздуха могат да образуват експлозивни смеси, се подреждат, използват или съхраняват. По-специално течности, газове, прах и запалими влакна се разпознават като такива. Той може да съществува например бензин, алкохоли, водород, ацетилен, въглищен прах, дървесен прах, цинков прах.Експлозия възниква, когато голяма доза енергия в резултат на ефективен източник на запалване навлиза във взривоопасната атмосфера. След като предизвика пожар, той влиза в експлозия, която решава голям риск за здравето и продължителността на човека.