Kasov aparat novitus bravo tsena

Получаването от касата на novitus lupo е изключително актуален материал за мениджъра и за мъжа. Основните са длъжни да издават такива бележки за продажбите, следващите винаги трябва да премахват разписката с тях.

За съжаление, някои от нас на разписки не обръщат много внимание, което в много случаи може да доведе до тежки последици. Колко време трябва да вземаме такива разпечатки от касови апарати в допълнение, какви са помещенията, които могат да ни бъдат полезни?

При успеха на предприемачите ситуацията е напълно проста. Те трябва да събират копия от разписки за 5 години - в случай на одит от данъчната служба. Защо, но такъв документ за клиента?Този нисък лист хартия в силата на успеха, който съдържа невероятно значение. Ако знаем валидността на касовата бележка и знаем в кой стил да съхраняваме такъв документ правилно, можем да спечелим много. Това казва преди всичко на хората, които представят въпроси, в които възнамеряваме да рекламираме закупения продукт или да го предадем и да съберем парите си. В този случай продавачът ще изисква от нас да покажем разписка, потвърждаваща заявената транзакция. В какви часове трябва да се погрижим, когато разписката трябва да ни излекува при подаване на жалба? Ако купуваме хранителни продукти, можем да съобщим за проблеми, свързани с тях, в рамките на 3 дни. Трябва да съхраняваме разписките за много по-дълго време, които са документ за закупуване на дрехи, обувки, мебели или електроника. Тук законът ни дава 24 месеца да открием болестта и да подадем жалба. Точно в момента, ако нямаме разписка, жалбата ни няма да бъде разгледана. Колкото по-важен е броят на рекламираните стоки, толкова по-трудна е загубата, свързана с липсата на документ, потвърждаващ такава продажба.

Нека си припомним разписките, които продавачът трябва да ни даде при пазаруване. Нека и на път да запазим подобни документи в надлежна степен. Можем да подготвим пликове, в които ще организираме разписки в хронологичен ред, можем да изложим специална кутия за това задължение. Важно е документът, потвърждаващ изпълнените от нас договори, да се спазва, стига да е основание за подаване на жалба.